Make your own free website on Tripod.com

I love You

Home | T́m tôi | trang web yêu thích | t́nh yêu | Photo Album | hello!you | VUI VUI | LÀM QUEN | TRUYÊN

VUI VUI

KHÔNG CƯỜI ...KHÔNG LẤY TIỀN

Gondolas in Venice; Size=240 pixels wide

^_^

A family on vacation; Size=180 pixels wide

Here I'll describe another picture from my vacation.

Gondolas in Venice; Size=240 pixels wide

Trả lời với trích dẫn

_________________

T́nh yêu giống như một con chó, khi ta đuổi th́ nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
Xem thông tin cá nhân của thành viênGửi tin nhắn

Trả lời với trích dẫn_________________

T́nh yêu giống như một con chó, khi ta đuổi th́ nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
Xem thông tin cá nhân của thành viênGửi tin nhắn

Trả lời với trích dẫn


  [img][/img]

_________________

T́nh yêu giống như một con chó, khi ta đuổi th́ nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
Xem thông tin cá nhân của thành viênGửi tin nhắn

Trả lời với trích dẫn
]

_________________

T́nh yêu giống như một con chó, khi ta đuổi th́ nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
Xem thông tin cá nhân của thành viênGửi tin nhắn

Trả lời với trích dẫn


_________________

T́nh yêu giống như một con chó, khi ta đuổi th́ nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
Xem thông tin cá nhân của thành viênGửi tin nhắn

Trả lời với trích dẫn

Có thằng nào dám chiến với ta không????

Có ta đây!!!!!!!V́ sao tarzan lại hú
_________________

T́nh yêu giống như một con chó, khi ta đuổi th́ nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa .
Xem thông tin cá nhân của thành viênGửi tin nhắn

Trả lời với trích dẫn
A family on vacation; Size=180 pixels wide

Here I'll describe another picture from my vacation.

TẶNG NGƯỜI TÔI YÊU!