Make your own free website on Tripod.com

I love You

Home | T́m tôi | trang web yêu thích | t́nh yêu | Photo Album | hello!you | VUI VUI | LÀM QUEN | TRUYÊN

Photo Album

 
ẢNH ĐẸP DĂ MAN!!!!

anh2.jpg

dancing.jpg

duyen.jpg

glamourgirl.jpg

kuramahiei.jpg

likearose1.jpg

lovelyday.jpg

romantic.jpg

sai.jpg

scan0005_copy.jpg

tonycolor.jpg

picasso278.jpg

002.jpg

10532.jpg

10533.jpg

10001616.jpg

10084372.jpg

as01.jpg

ffx2_2_demo_tidus3.jpg

ffx2_2_demo_tidus4.jpg

graphix-13-1.jpg

hoshinavi1800.jpg

hoshinavi2800.jpg

hoshinavi3800.jpg

hoshinavi4800.jpg

hyekyo002.jpg

hyekyo003.jpg

hyekyo004.jpg

hyekyo006.jpg

hyekyo009.jpg

hyekyo013.jpg

hyekyo014.jpg

hyekyo015.jpg

kagaya_004.jpg

kagaya_013.jpg

kagaya_014.jpg

kagaya_017.jpg

luv.jpg

pt0801_1_lq.jpg

songhyekyo1.jpg

tranq.jpg

tuan-2-1.jpg

xfantasy7.jpg

ẤN TƯỢNG NHỈ?

C̉N NỮA NÈ

win20_084.jpg

^_^

(thần tượng của KIM CHI)

wallpaper25_1024.jpg

C̉N NHIỀU ẢNH ĐẸP NỮA NHƯNG CHƯA CÓ CƠ HỘI ĐƯA LÊN^_^

BYE!

wallpaper13_1024.jpg

BẠO LỰC HÂY`?

Quên chưa giới thiệu,tui la` fan truyện tranh đó!

TẶNG NGƯỜI TÔI YÊU!